Při zpracování a nakládání s osobními údaji našich klientů je naší prioritou bezpečnost.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Casting Centrum, s.r.o. IČ: 26728281, se sídlem: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89966.